Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "BRÆNDERUP SOGN's Præstehistorie. Ved Pastor Hertel med Tilføjelser" af Pastor Idum, Føns, 1925

Anders Rasmus Idum (1868-1941) kom til verden i Tømmestrup i Store Heddinge sogn som søn af en hørsvinger og blev i dåben kaldt Anders Rasmus Hansen. Fra 1909-38 var han præst for Føns og Ørslev menigheder og interesserede sig samtidig for lokalhistorie. Han har bidraget med adskillige artikler til "Aarbøger for Odense og Assens Amter", herunder i 1925 med titlen "Brænderup Sogns Præstehistorie".

"Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklen til søgbar PDF-fil, der kan hentes ved dette link.