Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Til FANGEL SOGN's Præstehistorie". Ved John M. Møller, 1916

Sognepræst John Madsen Møller (1847-1917) blev født på en gård i Vorbasse, men udførte det meste af sin gerning på Fyn, som kapellan i Verninge 1878-1880, dernæst som sognepræst i Brylle 1880-1892 og afsluttende som sognepræst i Kærum 1892-1911. Han var en meget aktiv lokalhistoriker og fik udgivet flere bøger og artikler.

„Til Fangel Sogns Præstehistorie" blev i 1916 trykt i „Aarbøger for Odense og Assens Amter”.

„Historisk Samfund for Fyn” har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.