Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Det gamle HARBOØRE : Optegnelser af Karen Thuborg" tilrettelagte og udgivne af Henrik Ussing, 1928

Karen Thuborg (1849-1932) kom til verden i Langerhuse i Harboøre sogn og blev i dåben kaldt Karen Andersen.

Henrik Ussing skriver om Karen Thuborg:

I en af Harboøres Fiskerbyer, der hedder Langerhuse, fødtes og opvoksede Fortællersken i denne Bog, Fru Karen Thuborg. Hendes fader, Anders Sørensen Thudborg, født i Langerhuse 1807, var Fisker og Formand for den første Redningsbaad paa Vestkysten. Hendes Moder, Gjertrud Marie Bak, var født 1813 på Gaarden Bak i Ferring. Karen Thuborg fødtes den 14. September 1849, Sin Barndom og Ungdom tilbragte hun paa Harboøre med Undtagelse af Aarene 1868 og 1869, da hun tjente i Rom syd for Lemvig. 1872 blev hun gift med med Stenhugger Berthel Nielsen. De første fire Aar af Ægteskabet boede de paa Harboøre, senere forskellige Steder paa Jyllands Vestkyst. I 1887 fik de en Søn, Forfatteren, Magister Anders Thuborg. Karen Thuborg har kun faaet den Skoleuddannelse, hun modtog i Landsbyskolen paa Harboøre. Men fra Barn har hun haft et levende, modtageligt Sind, og hvad hun i Barndom og Ungdom har hørt og set og oplevet, har bevaret sig friskt i hendes fortrinlige Hukommelse. Da hun kom bort fra sin Hjemegn, blev Kærligheden til Fødestavnen og dens møjsommelige Liv kun des varmere og inderligere. - De kære Minder begyndte hun at nedtegne for en halv Snes Aar siden, og i Aarenes Løb hobede en stor Bunke Optegnelser fra hendes Haand sig op i Dansk Folkemindesamling. Dette danner Grundlaget for denne Bog. Under fælles Besøg paa Harboøre (Karen Thuborg bor nu som Enke i København) og under gentagne Samvær i Sorø har vi gennemgaaet og gennemdrøftet dette Stof og udfyldt det, hvor det trængte dertil.

Henrik Andersen Ussing (1877-1946) kom til verden i Sønderskov i Erritsø sogn som søn af en karetmager og i dåben kaldt Henrik Andersen. Han blev magister i nordisk filologi og blev tilknyttet som underviser ved flere forskellige skoler. Han er også kendt for en stor videnskabelig og folkeoplysende produktion. I 1928 påtog han sig som beskrevet ovenfor at bearbejde Karen Thuborgs mange notater om Harboøre. Henrik Ussings forord lyder:

For Støtte under Udarbejdelsen af denne Bog bringer jeg Carlsbergfondets Direktion min ærbødigeste Tak.

Foreningen Danmarks Folkeminder bringer Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond en Tak for en Understøttelse af 200 Kr. til Bogens Billedudstyr.

                                                                 HENRIK USSING.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link