Johannes Brautsch er min 2xtipoldefar (min farmors farmors far). Han blev født 9.5.1798 i Sønderborg som søn af skærslipper Frans Brautsch og Johanna Maria Nichtsche. I 1826 blev han gift med Christina Antoinetta Hansen i Ketting kirke, hvor hun også er døbt. Ved vielsen er han nævnt som kleinsmed. De fik 6 børn, der alle er født i Augustenborg, den første i 1828. Måske er han allerede i 1828 ansat på Augustenborg Slot. Ved folketællingen i 1845 er han anført som Schlosser (låsesmed). 

Hertug Christian-August på Augustenborg Slot stod sammen med sin broder Frederik kaldet Prinsen af Nør i spidsen for det slesvigsk-holstenske oprør i 1848. Efter deres kup i Rendsburg 24.3.1848 var Hertug Christian-August nødt til i hast at forlade Augustenborg Slot 26.3.1848. Det var formentlig allerede denne dag, at danske tropper beslaglagde slottet. Det hedder i familiekrøniken:

Slotssmeden blev af danskerne tvunget til at lirke slottets døre op, men han græd imens.

Alle hertugens mænd var loyale undersåtter, og det blev jo noget af en omvæltning for dem, at der kom nye besiddere på slottet. Det har ikke siden været anvendt til privat beboelse. Både i 1848-50 og 1864 har det været anvendt som lazaret for de danske tropper. Efter genforeningen blev det indrettet til psykiatrisk hospital, og fra 2016 har det huset NaturErhvervstyrelsen.

Johannes blev sammen med sin familie boende i Augustenborg. I folketællingerne i 1855 og 1860 er han igen opført som kleinsmed. Han døde i 1878 i Augustenborg 80 år gammel. 

Augustenborg Slot

Augustenborg Slot

 

Kilde: Claus Rønlevs slægtsforskning på kiwitrees/Johannes Brautsch