Karnas 12xtipoldefar (på farmors side) Hans Olufsen var slotsfoged på Næsbyhoved Slot. Jeg har fundet ham i Vedel Simonsens "Bidrag til Odense Byes ældre Historie"

S. A. (1493) var Hans Oluffsen Slotsfoged paa Nesbyhowet i Følge et fra Wissenbjergh Birkething udstædet Thingsvidne  

Kongeborgen Næsbyhoved Slot er nævnt første gang i 1337. Den lå strategisk godt nord for Odense ved Næsbyhoved Sø, der i middelalderen var sejlbar og stod i forbindelse med Odense Fjord. Den fungerede derfor som Odenses forsvarsværn mod fjender, der ville angribe byen fra søsiden.

Fra 1478 og til sin død i 1521 tilhørte Næsbyhoved Slot Dronning Christine, der var gift med Kong Hans. Hun tog i 1504 ophold på slottet og etablerede hof der. Hans Olufsen har altså været slotsfoged i hendes periode. Han menes at have været lensmandens nærmest betroede og har i dennes fravær været den ansvarlige for alt omkring den kongelige slotsborg. Det vides ikke, hvor længe han levede og hvem, han var gift med, men slægtsforskere går ud fra, at han var far til Karnas 11xtipoldefar Oluf Hansen, der var kammersvend for Dronning Christine og senere borgmester i Odense. Du kan læse min beretning om Oluf Hansen her.

Kilde: Claus Rønlevs slægtsforskning på kiwitrees/Hans Olufsen