Friedrich Klinge (min 8xtipoldefar på min farfars side) var ældste søn af Friedrich Klinge, der var huslærer for grevesønnerne på slottet i Oldenburg og dernæst amtskriver i Ovelgönne nær Oldenburg i Ostfriesland i nuværende Niedersachsen. Rektor Friedrich Klinge blev født i 1568, måske i Ovelgönne eller måske i selve Oldenburg, hvor Klinge-familien stammede fra. I Ovelgönne havde greven af Oldenburg (som den danske kongefamilie var beslægtet med) i 1526 ladet opføre en borg til sikring af nyerobrede områder. Ovelgönne blev hermed centrum for et stort område kaldet Wesermarsch. Det var i dette magtcentrum, at Friedrich Klinge af Oldenburg-greven var betroet embedet som amtskriver. (I parantes skal nævnes at den sidste Oldenborg-greve døde i 1667, og Ovelgönne med borg/slot og slotskirke tilfaldt den danske Kong Frederik III. I 1677 lod Kong Christian V borg og slot m.v. nedrive. Herefter var det slut med Ovelgönne som magtcentrum). Karna og jeg har været på stedet, der i dag mere end 300 år efter nedrivning af borganlæg og slot stadig kalder sig "Schönes Burgdorf Ovelgönne".  

Vi skal tilbage til rekor Friedrich Klinge, der fik sig en akademisk uddannelse. I 1589 blev han immatrikuleret ved universitetet i Wittenberg, og 26.5.1600 ses han immatrikuleret ved universitetet i Heidelberg. Han har sandsynligvis færdiggjort et teologisk studium, og blev i 1603 den 3. rektor på Latinskolen i Jever. Måske har embedet fra hans side kun været ment som et springbrædt til et godt og mere vellønnet præsteembede. Men sådan gik det ikke, han beholdt rektor-stillingen indtil sin død i 1637. Han blev i 1609 viet til Wibeke Wardenburg, der var datter af Hardeßvoigt Johannes Wardenburg. De fik i Jever mindst 4 drengebørn, der er kendt:

Friedrich (tilsynelandende er ældste søn i slægten altid døbt Friedrich) blev født i 1612. Hans liv er velbeskrevet i den stambog, han selv har skrevet fra 1630 og indtil sin død i 1660 som bysekretær i Flensborg.

Johannes kender vi ikke fødselsår på. Han blev præst i Süderbrücke og kendes fra en hilsen i Friedrichs stambog.

Anton kender vi heller ikke fødselsår på (der er desværre "eine Lücke" i kirkebogen fra 1613-1619). Han blev embedsmand i Haderslev og døde i 1676 som borgmester samme sted.

Henrich blev født i 1620, og om ham ved vi intet.

Hvilke spor har rektor Klinge så efterladt sig i Jever? Karna og jeg måtte en tur derned. Vi havde forinden mailet til Mariengymnasisum, som den gamle latinskole nu hedder og blev venligt modtaget af 2 af gymnasiets repræsentanter: Herrn Hartmut Peters og Herrn Enno Schönbohm. Sidstnævnte viste sig at være ekspert i både gymnasiets og byens historie, og han havde medbragt nogle håndskrevne notater med omtaler af rektor Klinge:

Det første stammer fra en tale, som Rektor Hollmann holdt på skolen 24.9.1818:

Klinge der dritte, war wir seine beiden Bruder, die Lieblinge des Grafens (!), ein talentvoller Mann, aber wie so viele gute Köpfe ein übermäsiger Freund des Bauhns, welches ihn öfters ..werflich machte.

Jeg har tydet håndskriften efter bedste evne. Nogle ord er måske tydet forkert. men meningen er jo ikke til at tage fejl af: Han havde altså 2 brødre, og de var alle forbundne med greven (fra Oldenburg). Der sad et godt hoved på ham, men han havde problemer med for stor indtagelse af alkohol.

31.10.1617 blev 100-året for reformationen markeret i Jever Kirke. Biskoppen Edo Wolfgang holdt festtalen og

Rektor der Lateinschule, Friedrich Klinge, mit sienem Lehrern, dem Kantor Jeremias und dem Präzeptor Gerhard Focken eine "schöne Musica in der Kirchen aufführte".

Kirken førte overopsyn med latinskolen, og i visitationsprotokollen fra 1619 er noteret:

Rector (=Friedericus Clingius) claget

1. dass er keinen .....lichen ofen in seiner stuben haben, bittet verbesserung

2. wenn er die Knaben gebuerlich straffe, kommen bisleiden die eltern, und unterstehen sich deswegen mit den praeceptorn zu expostuliren. Bittet solchen unwesen zu remedijren.

Han har så tilsyneladende siddet på sit kontor og frosset (så er der jo ikke noget at sige til, at han har taget en dram i ny og næ). Og selvfølgelig var han ikke tilfreds med, at forældrene kom og klagede over hans korporlige afstraffelse af deres afkom.

I visitationsprotokollen er i 1622 noteret:

Rektor beklagt sich, dass ihm die "Vier .uder Herendorff", die ihm wir seinen Vorgangern vom Hof geliefert wurden, vom neuen Kornschreiber nicht mehr zugestellt wurden.

2. Daneben were sein Kaskelofen in der stufen untanglich . .ergestalt zersprungen, das er den selben fast nicht mehr zu gebrauchen wüsh.

3. Wie dan .... in der Sch... die Fenster und Bäncke sehr schadhafft weren, und notwendig reparirt werden müsten. Bittet die Vorschung zu ..., das dieser Puncten remedijrt werde.

Der er igen problemer med ovnene, og som jeg forstår det, også med levering af tørv. Desuden trænger vinduer og bænke til reparation. 

Jeg har et gammelt billede af Latinskolen eller som den senere kom til at hedde Provinzialschule:

Latinskolen i Jever 1

Og sådan ser den ud i dag:

Latinskolen i Jever 2

Der er en mindeplade på væggen:

Latinskolen i Jever mindeplade  

Bygningen ligger overfor kirken, som vi fik fortalt har været brændt og genopført adskillige gange. Så mon ikke skolebygningen også har været genopført nogle gange og overgået mange forandringer. Men det var uomtvisteligt på dette sted, at rekor Klinge udførte sin livsgerning. Han døde som 69-årig, stadig i tjeneste og blev begravet 16.6.1637 på kirkegården i Jever lige i nærheden af skolen.

 

Kilde: Claus Rønlevs slægtsforskning på kiwitrees/Friedrich Klinge