Petrine og Peter med born

I forgrunden: Petrine, Ellen, Birgitt, Esther (min mor) og Peter. I baggrunden Olaf og Gunner

 

Mormor Petrine Marie Hansen er født 7.3.1886 i Lunde i bondehuset, beliggende Lunde Bygade 52: 

Lunde Bygade 52 1 

Det ligger der endnu:

 

Lunde Bygade 52 2 

Morfar Carl Peter Julius Rasmussen er født 4.12.1882 i Halskov. Han voksede op i Halskov/Korsør. Senere flyttede familien til Nyborg, hvor Peter blev konfirmeret. Han kom i lære som murer hos murermester H. F. Hansen. I 1906 har han midlertidigt opholdssted i Lunde. Han har vel allerede der mødt sin Petrine, der på det tidspunkt var tjenestepige hos gårdejer Hans Nielsen, Øster Lunde. 

Petrine og Peter bliver viet 4.12.1909 i Ansgar kirke i Odense. I 1911 bor de i Lunde Bygade 52. De har fået deres første barn Olaf. Petrines mor Ane Kirstine bor hos dem. Der kommer yderligere 3 børn til i det lille bondehus: Gunner i 1912 og tvillingerne Ellen og Esther i 1914. Sidst i 20'erne bygger Peter, der er blevet selvstændig murermester en villa ikke langt fra bondehuset - Lunde Bygade 94: 

Lunde Bygade 94 1

Det ligger der endnu, og facaden er flot nymalet:

Lunde Bygade 94 2 

Her fødes så efternøleren Birgitt i 1929. Petrines mor befinder sig fortsat i husstanden. Birgitt kan godt huske Bedste, der var gammel og senil. Bedste dør så i 1933, og i 1935 er familien på grund af murerforretningens konkurs nødt til at flytte til Odense, hvor de lejer sig ind i Pantheonsgade 18,3. Nogle år senere flytter de til en lejlighed på Rødegaardvsej 43. Her dør Petrine 4.10.1940, og efterlader Peter med den endnu kun 11-årige Birgitt. Det er svære tider for Peter, men han klarer sig igennem og får da heldigvis hjælp af sine voksne børn. Peter går bort 12.12.1952 - 8 dage efter sin 70-års fødselsdag.

 

Kilde: Claus Rønlevs slægtsforskning på kiwitrees/Carl Peter Julius Rasmussen