Jeg bliver til tider noget forbavset, når jeg læser kirkebøger. Da jeg ledte efter min tipoldemor (morfars mormor) Anna Pedersdatters fødsel, fandt jeg følgende opslag i Vindinge (ved Roskilde) Sogns kirkebog på Statens Arkiver:

 

Anna Pedersdatter foedsel 1

 

Jeg zoomer til det væsentlige:

 

Anna Pedersdatter foedsel 2

 

Anna

21 May 1812.

Karen Lind, Enke efter afgangne Johannes Petersen

forhen Matros ved 4de Division 3die Compagnie,

baaret af Moderen selv. Faddere og Vidner ved Daa-

ben var de fleste af Vindinge Gaardmænd. Født

døbt den 1ste Sønd. p. Trinit.  den 31 May 1812

N.B.: Moderen kom paa sin Vandring til Vindinge og

gjorde Barsel hos Rasmus Hansen.

 

Hvem var hun da denne Karen Lind? Hvor kom hun fra? Og hvor var hun på vej hen? Jeg lagde en forespørgsel ud i foraet i DIS-Danmark og fik hjælp til følgende beretning om Karen Linds utroligt mange efternavne:

 

20.3.1799 vies i Holmens Kirke Johannes Petersen 4D, 3C, 71, ungkarl med Karen Larsdatter pige.

6.5.1799 fødes Johan Peder, der døbes i Holmens Kirke. Fader: Johannes Petersen 4D, 3C, 71. Moder Karen Sørensdatter. Elsdyrgaden 40.

Der kan kun være tale om samme Karen. Ellers har Johannes været styg, hvis han har giftet sig med Karen i marts og fået barn i maj med en anden Karen.

Folketælling 1.2.1801: I Søetaten, 4 Division, 3. Matroskompagni, Elsdyrgade 40: Johannes Pedersen, 47, matros og Karen Andersdatter, 24, begge i 1. ægteskab. Hvis 1. ægteskab skal tages til troende, er det nødt til at være samme Karen stadigvæk.

9.8.1801 fødes Else Cathrine og døbes i Holmens Kirke. Fader Johannes Pedersen 4D, 3C, 71. Elsdyrgaden. Moder Karen Larsdatter.

31.7.1803 fødes Ane og døbes i Holmens Kirke. Samme forældre.

19.8.1807 fødes Carl Petersen Engelbrecht Lind og døbes i Holmens Kirke. Forældrene Johannes Petersen, matros 4D, 3C, 71 og Karen Petersen men med en tilføjelse: Larsdatter.

Ved de sidste 3 fødsler har Karen brugt Larsdatter, som ved vielsen.

21.5.1812 fødes Anna Pedersdatter og døbes i Vindinge Kirke. Karen Lind enke efter afgangen Johannes Pedersen, matros ved 4D, 3C.

Folketælling 1.2.1840: Taarnby, Slagelse, Sorø. Anna Pedersens 1. ægtefælle bødker Peder Jørgensen og Annas broder røgter Carl Lind er begge i tjeneste på Taarnholm Gods.

Det er stærke indicier på, at 2 af Karens børn er fundet sammen.

Det er ufatteligt, at Karen har brugt så mange forskellige efternavne: Larsdatter ved vielsen og fødslerne i 1801, 1803 og 1807. Sørensdatter ved fødslen i 1799. Andersdatter ved folketællingen i 1801. Petersen (tilføjet Larsdatter) ved fødslen i 1807. Lind ved fødslen i 1812.

Karen er muligvis fundet som plejebarn Karen Lind, alder 9, i folketællingen 1.7.1787: Søndervoldstræde 199, Christianshavn Kvarter, København (Staden). Måske har Karen haft mange plejefamilier, og syntes, hun havde ret til at bruge deres familienavne i flæng. Hun har måske været frustreret over ikke at kende sit biologiske ophav og sit "ægte" familienavn.

Johannes Petersen er muligvis den matros, der 27.11.1810 fik hyre på kaperbåden "Bornholm". Lidt historie: Efter englændernes bombardement af København og tabet af den danske flåde i september 1807 spillede disse mindre fartøjer en stor rolle i det danske søforsvar. "Bornholm" var en båd med 16 mands besætning, der med den danske stats velsignelse røvede og plyndrede de engelske skibe, der havde fået overherredømmet i Østersøen. Det var jo ikke ufarligt, og måske er denne Johannes Petersen omkommet i kamp, og måske er han min 2xtipoldefar.  

Jeg fandt min 2xtipoldemor, men fik ikke opklaret, hvorfor hun var på vandring og måtte føde i Vindinge. Og hvor var børnene? Carl var på det tidspunkt endnu ikke fyldt 5 år, og faderen var jo død. Jeg har heller ikke noget bud på, hvordan det gik Karen efter barslen i Vindinge i 1812. Hun har ikke kunnet findes i senere folketællinger. En kirkebog med hendes dødsfald mangler jeg også. Men det kommer måske frem en dag.

 

Kilde: Claus Rønlevs slægtsforskning på kiwitrees/Karen Lind