Min tipoldefar (farfars farfar) skolelærer Jeppe Knudsen kom til verden 11.9.1821 i Borris og blev 31.5.1856 viet til Mette Marie Pedersdatter i Viuf Kirke. Mette Marie var født 7.1.1832 på "Kuglegård" i Viuf som datter af gårdejer Peder Jessen og Ane Hansdatter. "Kuglegård" ligger der endnu:

 Kuglegaard 1

Den flot moderniserede gård har ligget på dette sted i århundreder. Jeg citerer fra "Herlev og Viuf Sogne i Brusk Herred":

 

Af ældre Gaarde på Marken kan bl.a. nævnes: "Kuglegaard" saaledes kaldet, fordi der sidder en Kanonkugle i et af Gaardens Huse som Minde fra en af vore sidste Krige. 1797 hed dens Ejer Jes Hansen, 1820 og 1845 Peder Jessen. 

Peder Jessen kom til verden 2.11.1795 på "Kuglegård" som søn af Jess Hansen og Anna Madsdatter. Jess og Anna blev viet 7.7.1786 i Viuf Kirke:

Jess og Annas vielse 1

Jeg zoomer ind:

Jess og Annas vielse 2 

Jess kom altså fra Bastrup (i Vamdrup sogn), og ved hans død 30.7.1831 i Viuf, fremgår det af kirkebogen, at han blev 71 år. Herefter var det jo nemt at finde kirkebogen for Jess' dåb: 

Jess foedsel 1 

Jeg zoomer ind: 

Jess foedsel 2

Det er noget af et lykketræf at kunne finde Jess' dåb i Vamdrup Kirkebog 1760 3. p: Epist (3. søndag efter Hellig Tre Konger = 27.1.). Dåben er anført på 2. side i kirkebogen fra 1760-1802. Kirkebogen fra 1734-1759 eksisterer ikke, så hvis Jess var døbt blot 1 måned tidligere, havde det ikke været muligt at finde dåben i kirkebogen. 

Jess' far er anført som Hans Jessen af Bastrup. Han var født i Bastrup i 1732 og blev også kaldt Hans Jessen Friis. Han havde overtaget "Bastrupgård" efter sin far og blev 22.6.1756 i Skrydstrup Kirke viet til Frederica Louise Pedersdatter af Hörlöck. Hermed blev blodet fra Hörlöck blandet med blodet fra Bastrup. Jeg har fundet 4 af deres børn. Den ældste var Peder Hansen, født 21.12.1757 (fødselsdag fremgår af kirkebogen ved hans død). Peter var den første i Bastrup, der fik slægtsnavnet Hørlyck, som også den dag i dag bæres af efterkommere i Bastrup, nu ikke længere på "Bastrupgård", der blev solgt ud af familien. 

For at understøtte, at Jess Hansen i Viuf er den Jess, der er født i Bastrup på "Bastrupgaard", vil jeg nævne: 

Jess Hansen og Anne Madsdatter fik i 1787 deres første barn, der blev hjemmedøbt og kaldt Jens. Ved dåbsbekræftelsen i Viuf Kirke 7.10.1797 var en af fadderne Peder Hansen i Bastrup. 

Jess og Anne fik kun drengebørn: Jens, Hans, Mads, Peder, Frideric og Jens. Der er ingen tvivl om, at det usædvanlige Frideric er til ære for farmor Frederica.

Der er flere udgivelser om Hørlyck-slægten, dels på internettet og dels "SLÆGTSBOG og forsøg på en stamtavle over slægterne, som har deres udspring i gårdejer HANS JESSEN FRIIS fra Bastrupgård" samlet af Jens Hørlyck 1947-1966. Jeg har tappet disse kilder for mange data, men ingen af kilderne nævner forbindelsen til Jess Hansen i Viuf.

Der er en god grund til, at Jens Hørlyck ikke havde fundet forbindelsen, da han i 1966 afsluttede sit store værk. På det tidspunkt var han jo ligesom afskåret fra at kigge i kirkebøger på internettet.

 

Kilde: Claus Rønlevs slægtsforskning på kiwitrees/Mette Marie Pedersdatter