I gammel tid var der ikke faste regler for, hvilke navne børn kunne tillægges ved dåb. For adelige og senere også i borgerlige kredse anvendte man egentlige stamnavne, men i landsogne var det almindeligt, at børn fik et efternavn, der var dannet af faderens fornavn. Hvis faderen hed Hans, fik drengebørn efternavnet Hansen og pigebørn kom til at hedde Hansdatter. 

Fra 1828 blev det tilladt, at også børn på landet kunne tildeles et egentligt slægtsnavn, men i mange sogne var det længe om at slå igennem. Præsten i Østrup og Hjadstrup Søren Peder Lassen var en foregangsmand på området. Han havde haft dobbeltembedet siden 1818 og tog allerede i 1829 de nye regler i anvendelse. Det fremgår af Dansk Navneskik, Kommissionsbetænkning fra 1898:

Enkelte Præster tog denne Sag med stor Samvittighedsfuldhed. I Østrup på Fyn døbte Sognepræst Lassen gennem en lang Aarrække sine Sognebørn med nyopfundne Stednavne efter Lunde og Aaer nær deres Boliger

Husmand Hans Hansen og Maren Jørgensdatter (mine tipoldeforældre - mormors farfar og farmor) boede i Bjerrumhuse i Hjadstrup (lidt vest for Otterup på Nordfyn). Deres første barn blev født i 1845 og døbt Karen Hansen Hartsberg. Hvor dette Hartsberg kommer fra, står hen i det uvisse, Var det forældrenes forslag? Ellers præstens? Og er der på det flade Nordfyn en lille tue, der i gammel tid blev kaldt Hartsberg? Hans og Maren fik 6 børn sammen, der alle blev døbt med familienavnet Hansen Hartsberg, herunder min oldefar Jørgen Hansen Hartsberg, der blev født i 1849. 

Hans Hansen blev enkemand i 1863 og viet igen året efter med Anne Sofie Birgitte Hansine Johansen. De fik 4 børn sammen. De tre første blev døbt Hansen Hartsberg. Den sidste Maren Sofie blev født i 1879 (Hans er nu 62 år!) og fik kun efternavnet Hansen. Hvorfor fik Maren Sofie ikke Hartsberg-navnet? Jo - i 1877 var Pastor Lassen blevet afløst i sit embede, han døde iøvrigt nogle få måneder senere som 92-årig! 

Hvordan gik det så med Hartsberg-navnet? Ja - mine oldeforældre Jørgen Hansen Hartsberg og Ane Kirstine Sørensen fik kun 2 børn: Hans Marius Hansen, født 1885 og Petrine Marie Hansen (min mormor), født 1886. Hartsberg-navnet slog altså ikke igennem her. 

Men togfører Hans Marius Hansen fik i 1943 sammen med sine 4 børn tilladelse til at bære slægtsnavnet Hartzberg. Deres efterkommere bærer også slægtsnavnet Hartzberg

Min kusine Inge og fætter Flemming er begge født Hartzberg Rasmussen. I 2013 er der i landet i alt 26, der bærer navnet Hartzberg, heraf er 1 kommet til i år. 

Hartsberg blev til Hartzberg. Ifølge den gældende navnelov har jeg iøvrigt også ret til at bruge slægtsnavnet Hartzberg, men det har jeg nu ingen planer om. Jeg slutter denne beretning med et billede af Hjadstrup kirke: 

Hjadstrup kirke 

 

Kilde: Claus Rønlevs slægtsforskning på kiwitrees/Hans Hansen