Carl Ludvig Emil Aarestrup (1800-1856) kom til verden i København som søn af en fuldmægtig. Som 19-årig blev han student og 8 år senere cand. med. Han nedsatte sig som praktiserende læge i Nysted og senere i Sakskøbing, indtil han i 1849 blev udnævnt til fysikus i Fyns Stift. Han var tillige læge ved afdelingen for afsindige i Gråbrødrehospitalet i Odense. Mest kendt er han som senromantsik digter og fornyer af den erotiske lyrik. 

Georg Christian Nygaard (1871-1942) var født i København som søn af en skomagermester. Efter præliminæreksamen blev han ansat ved DFDS og dyrkede tillige journalistik især om kunstneriske, litterære og historiske emner. Han fik udgivet mange bøger, bl.a. i 1918: "Emil Aarestrup : Bidrag til en Bibliografi med en biografisk Indledning".

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.