Ifølge Wikipedia:

Jeppe Aakjær (født Jeppe Jensen 10. september 1866 i Aakjær, Fly Sogn ved Skive, død 22. april 1930 på gården Jenle i Salling) var en dansk forfatter af romaner, noveller, digte og skuespil. Og en del lokalhistoriske bøger baseret på studier af arkivalier på Landsarkivet i Viborg.

I 1928-34 udkom hans erindringer i 4 bind. Det sidste bind udkom første efter hans død og indledes med:

FORORD

 

Efter Opfordring af Jeppe Aakjærs Arvinger har jeg paataget mig Udgivelsen af hans efterladte Erindringer, da hans Søn Landsarkivar Svend Aakjær paa Grund af andre litterære Forpligtelser ikke kunde paatage sig dette Arbejde.

Af Anmærkningerne vil man se, hvilke Principper jeg har fulgt under Udførelsen af dette kære Hverv. Jeg har i det hele og store kun aftrykt Manuskriptet, som det forelaa, uden at foretage væsentlige Strygninger og uden at rette Stil hos min afdøde Ven.

Aakjær vidste meget godt, at hans Manuskript ikke var fuldkomment. Om disse Erindringer siger han selv: „De maa kun betragtes som Kladde og Udkast til noget bedre.“

Under dette Synspunkt maa Læseverdenen ogsaa se dette Værk.

 

Georg Saxild.

I 1928-34 udkom hans erindringer i 4 bind. Jeg har scannet bøgerne til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Fra min Bitte-Tid : En kulturhustoriske Selvbiografi

Drengeaar og Knøsekaar : Kilderne springer og Bækken gaar

Før det dages : Minder fra Halvfemserne

Efterladte Erindringer : Fra Tiden omkring Aarhundredskiftet og fremefter