Henrik Arnold Wergeland (1808-1845) kom til verden i Kristiansand som søn af en forfatter. Han blev selv forfatter og nævnes som Norges største lyriker.

Herman Heinrich Louis von Schwanenflügel-Kühné (1844-1921) var født i København som søn af en fuldmægtig. Efter studentereksamen fra Sorø tog han magisterkonferens i historie og virkede som lærer ved en række private og offentlige skoler. Senere modtog han forfatterunderstøttelse fra staten. Han udgav bl. a. en del biografier, og i 1891 blev han dr. phil. på sin afhandling om P. A. Heiberg.

I 1877 fik Schwanenflügel udgivet sin bog om Henrik Wergeland. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.