Ludvig Carl Moritz Wagner (1838-1919) kom til verden i Rendsburg som søn af en oberstløjtnant. Som 17-årig blev han student fra Borgerdydskolen, og 6 år senere blev han cand. theol. I 1864 var han feltpræst for de danske krigsfanger i Prøjsen. Senere ses han som sognepræst ved flere forskellige menigheder i Danmark.

I 1898 fik Ludvig Wagner udgivet: "Erindringer om Krigsfangenskabet 1864". Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen, der er trykt med gotisk. Jeg har efterbehandlet denne scanning med Transkribus til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.