Christian Winther (1796-1876) var født i Fensmark præstegård ved Næstved som søn af sognepræsten. Som 19-årig blev han student og drog til København, hvor han levede det muntre studenterliv. Der hengik 9 år, inden han bestod teologisk embedseksamen. Herefter arbejdede han som huslærer og levede et omskifteligt liv. I 1928 debuterede han som forfatter. Mest kendt er han for romancekredsen "Hjortens Flugt", der udkom i 1855 og fik stor succes. Den regnes for den danske romantiks sidste store hovedværk.

Nicolai Seidelin Bøgh (1843-1905) kom til verden i Skamstrup sydvest for Holbæk som søn af sognepræsten. Han blev student som 23-årig og året efter cand. phil. I 1873 ledsagede han H. C. Andersen på dennes sidste udenlandsrejse. Han fik udgivet mange bøger og artikler, især med personalhistorisk indhold.  

I 1893-1901 udkom Nicolaj Bøghs biografi over Christian Winther i tre bind. Jeg har scannet de tre bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

I. Nedstamning, Barndom og første Ungdom. Studenteraarene. 

II. Huslærertid. Rejse til Italien. Trange Tider. Lærer for Prinsesse Mariane.

III. Gennem Brændinger til Havn. Ægteskabsperioden.