Frederik Carl Wagner (1766-1847) var født i Königsbronn i Baden-Württemberg som søn af en faktor. Han blev officer og gjorde i flere år tjeneste i Danmark. I 1793 blev han forlyttet til Rendsburg.

Ludvig Carl Moritz Wagner (1838-1919) kom til verden i Rendsburg som søn af en oberstløjtnant. Som 17-årig blev han student fra Borgerdydskolen, og 6 år senere blev han cand. theol. I 1864 var han feltpræst for de danske krigsfanger i Prøjsen. Senere ses han som sognepræst ved flere forskellige menigheder i Danmark.

I 1880 fik han udgivet bogen om sin farfars soldaterliv. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link