Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "MATHILDA WREDE : Spredte Træk og Minder" af H. I. F. C. Matthiesen, 1930

Mathilda Wrede (1864-1928)  var en finsk evangelist og baronesse, kendt for at være en forløber for rehabilitering af fanger og kendt i Finland som "Fangenes ven".

Hans Ivar Frederik Carl Matthiesen (1861-1932) kom til verden i Rærup ved Aalborg som søn af en teglbrænder. Som 19-årig blev han student og 6 år senere cand. theol. Han blev kapellan i Dronninglund og senere sognepræst ved flere forskellige menigheder. Fra 1904-13 var han redaktionsleder på Kristeligt Dagblad og er kendt som forfatter af en novellesamling og religiøse skrifter.

Bogen indledes med:

FORORD.

 

Der er allerede skrevet adskillige Bøger om Mathilda Wrede.

Den nye Bog, der nu ser Lyset, har søgt, saavidt muligt, at undgaa Gentagelser og kun meddele, hvad der ikke tidligere har været fremme om Mathilda Wrede i Bogs Form.

„Naade og Fred“ var Mathilda Wredes Løsen, „Naade og Fred“ er den Hilsen, der gennem de her fremdragne Træk og Minder skulde bringes hendes mange Venner.

                                                                                                                H. I. C. F. M.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.