Morten Casper Wolfburg sluttede som sognepræst i Søllested og Vedtofte på Vestfyn. Ifølge Wiberg: 

Var en lærd Søn af en lærd Fader. Som Barn skulde han engang overhøres af Biskop Kingo, men, da han begyndte at tale Grækisk, endogsaa Æolisk og andre Dialekter, skal Faderen have sagt: „simpliciter, mi fili, ut intelligat episcopus“. Men han var ikke saa rar, som han var lærd. „Hos ham vare store, ja de største Naturens Gaver, men som ved Liderlighed kvaltes i ham.“ Paa sit Yderste begjærede han, at begraves i Kirkeporten, for at Hvermand kunde træde paa ham. Hans Kone bragte ham gode Midler, men han efterlod hende ved sin Bortrømmen i yderlig Armod (maa have skyndt sig med, at sætte Formuen overstyr).

Artiklen er i 1889-91 optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.