Den fulde titel er: "Justitsraad, Stænderdeputeret HANS WULFF til Elkærholm. Efter hans egne og andres Optegnelser".

Artiklen er i 1908 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.