Den fulde titel lyder: "Af Breve fra Theaterchefen HANS WILHELM von WARNSTEDT til hans Søskende. 1780-1806".

Artiklen er i 1921 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.