Carl Henrich With (1805-1865) kom til verden i Odense som søn af en skomagermester. Efter nogle år som skriver på juridiske kontorer blev han optaget på Skårup Seminarium, hvorfra han dimitteredes som 20-årig. Han virkede som privatlærer og forberedte sig ved selvstudium til studentereksamen, som han bestod i 1833. 4 år senere blev han theol. kandidat, var i en årrække præst på Bornholm og senere stiftsprovst i Ålborg. I 1849 blev han overskoledirektør og leder af kongerigets borger- og almueskolevæsen. Han fik udgivet en del lærebøger og under pseodonymet "Maaren Knøvsdaatter" tillige nogle digte.

Carl Verner Hornemann Dahlerup (1859-1938) var født i København som søn af en cand. jur. Efter studentereksamen fra Sorø som 17-årig læste han nordisk filologi, tog magisterkonferens og efterfølgende bibliotekseksamen. Han var i mange år ansat ved Det Kgl. Bibliotek. I 1899 blev han docent i dansk ved Københavns Universitet og fra 1911 professor i nordiske sprog. Han fik udgivet en del bøger indenfor sit fagområde. 

I "Tidsskrift for dansk Sprog og Litteratur samt Folkeminder" fik Dahlerup i 1900 optaget sin artikel om "Maaren Knøvsdaatter". Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.