Titlen er optaget i "Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn for Aaret 1889".

Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan artiklen downloades som søgbar PDF-fil via dette link.