Den fulde titel er: "Gør din pligt min dreng og lidt til : Edvard Albert Weigels opvækst i Odense omkring år 1900 - en selvbiografi". 

Artiklen er trykt i "Fynske Årbøger" 2006. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet den til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.