Jens Pedersen Vejvad (1646-1722) var født på Nørregaard i Vejvad, Vinding sogn.

Jens Vahl (1828-1898) kom til verden i Aalborg som søn af en regimentskirurg. Han ses som sognepræst (og provst) ved flere forskellige menigheder.

Artiklen om Jens Pedersen Vejvads krigsdeltagelse er i 1876-77 optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.