Den fulde titel er: "Handelsmanden, Legatstifteren CHR. VAD, Sædding Vadgaard. 30. Juni 1819 - 15. Maj 1894".

Artiklen er i 1919-22 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.