Frands Mikkelsen Vogelius (1640-1702) blev født i Ugilt sogn i Vendsyssel som søn af en sognepræst. Han gik i faderens fodspor og var ifølge Wiberg sognepræst 1664-1701 for Aasted og Skjæum menigheder ikke langt fra hans fødeegn. 

Holger Frederik Rørdam (1830-1913) kom til verden i præstegården i Låstrup, Viborg amt som søn af sognepræsten og blev selv teolog, men udviklede tidligt en stor interesse for historiske emner. Han var en aktiv foreningsmand og bl.a. meget engageret i udgivelsen af Kirkehistoriske Samlinger. I 1867 blev han dr. phil. på afhandlingen "Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen". Ved siden af sin meget store produktion af historiske artikler og bøger beklædte han præsteembeder flere forskellinge steder i landet. I 1868-69 fik han i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi" optaget sin artikel om Vogelius.

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.