Jens Madsen Terkelsen (1864-1953) var født i Jedsted og levede størstedelen af sit liv i Tjæreborg.

Artiklen er i 2000 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.