Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Erindringer fra Mors 1834-36" af A. THANING, 1906-08

Artiklen indledes med:

Pastor A[NDREAS] Thaning er født paa Vemmetofte i Sælland d. 11. December 1805; han var Sognepræst til Dragstrup og Skallerup paa Mors 1834—36, og derefter i en lang Aarrække Præst paa Sælland, hvor han døde d. 16. Maj 1890. Sine Erindringer fra sit første Præstekald nedskrev han i sit 83. Aar paa Opfordring af en yngre Ven. Det efterfølgende er et Uddrag af disse Optegnelser, der nu tilhører hans Svigersøn, fhv. Overlærer Th. J. Hansen i København.

Artiklen er i 1904-06 optaget i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.