Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ERNST TRIER : Vallekilde folkehøjskoles grundlæggelse og første udvikling" af Povl Hansen, 1933

Ernst Johannes Trier (1837-1893) kom til verden i København som søn af jødiske forældre, der i 1839 lod ham døbe i Gentofte kirke. Som 18-årig blev han student og 8 år senere cand. theol. Han havde gode kontakter til Grundtvig og Kold og blev vundet for højskolegerningen som et middel til folkets nationale oprejsning. I 1865 åbnede han Vallekilde Højskole.

Povl Hansen (1856-1934) var født i Sødinge på Midtfyn som søn af en gårdejer. Hans barndom og ungdom blev præget af det stærke kirkelige og folkelige røre på Ryslingeegnen. Han var elev på Askov Højskole og Vallekilde Højskole, hvor han senere blev lærer. Om sommeren studerede han i København ved biblioteker og arkiver. Fra 1893 blev han forstander for Vallekilde. Som frugt af sine arkivstudier skrev han flere bøger og artikler om bl.a. dansk landbrugs historie.

Den fulde titel er: "Højskoleforstander Ernst Trier : En skildring af Vallekilde folkehøjskoles grundlæggelse og første udvikling". Det er Povls Hansens tredie bog om Ernst Trier. Han indleder med:

FORORD

 

Læseren af denne bog vil her møde den unge theologiske kandidat Ernst Trier, i det han — 28 år gammel — fuldt rustet træder ind på sit livs valplads, den danske folkehøjskole. Der er noget mytisk over denne Hejmdal, denne unge kæmpevækker, der blæser i sit gjallerhorn for at vække sit folk af dvale. Al æstetisk nydelse af livet banlyser han; for ham er livet den store valplads, hvor det gælder kampen for livets krone.

Han er på én gang en dansk folkevækker og en kristen forkynder. Og i denne dobbelte gerning finder han anvendelse for alle sine sjældne kræfter og sit luende mod. Han forstod at omskabe hindringer til betingelser for sin gerning, den han sejrende fører frem trods en modstand, der nok kunde få de fleste til at standse og give op. Selv „dødsskyggerne" kan ikke standse ham eller vilde ham på hans vej.

Den mand må sejre.

 

       „Solvang“, Vallekilde i august 1933.

                                                                                                                                Povl Hansen.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

Du kan læse om Povl Hansens 2 første bind om Ernst Trier via dette link.