Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Nogle Ord talte af Biskop STEPHAN TETENS i 1844 i Kettinge [ved hans 25-års bispejubilæum]

Stephan Tetens (1773-1855) var født i Horsens som søn af en rektor og senere biskop i Viborg. Som 16-årig blev han student og 3 år senere cand. theol. Efter nogle år i udlandet vendte han hjem og blev dr. phil. på en afhandling om Hermogenes. Samtidig fik han ansættelse på Ribe Katedralskole. I 1894 ses han som sognepræst i Fredericia og 7 år senere som stiftsprovst i Odense. Her konfirmerede han H. C. Andersen i 1819, inden han samme år blev kaldet til biskop over det nyoprettede Als-Ærø stift.

I forbindelse med fejringen af Tetens 25-års jubilæum som biskop over Als-Ærø var alle de gejstlige i stiftet forsamlede i Kettinge bispegård. Tetens takketale blev udgivet som bog: "Nogle Ord talte af Biskop Stephan Tetens den 3die September 1844 i Kettinge Bispegaard, hvor de da forsamlede Geistlige paa Als og fra Ærøe overrakte ham en Jubelgave, lykønskede ham ved en Tale af Provst Claus Christian Thomsen, til nu i fem og tyve Aar at have beklædt Embedet i dette Bispedømme".

Titlen indgår i RAO's bogsamling. I samarbejde med Slægtsforskernes Bibliotek har jeg scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.