Den fulde titel er: "Jens Thomessøn Skriver. En Embedsmand i Kancelliet på Christian III's Tid".

Artiklen er i 1933-35 optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Med tilladelse fra Selskabet for Danmarks Kirkehistorie har jeg scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.