Hans Schneekloth (1812-1882) var født i Mühlbrock i Holsten som søn af en husmand. I 3 år var han hjælpe- og huslærer, inden han blev optaget på Tønder Seminarium. Herfra blev han dimitteret i 1835. I 8 år underviste han ved St. Petri Schule i København og senere ved Mariboes Realskole. Han blev kendt som en farverig debattør og stod i spidsen for pædagoiske reformer. 

Georg Marius Bruun (1861-1945) kom til verden i Præstø som søn af en amtsvejinspektør. Han blev student som 17-årig og tog skoleembedseksamen i 1885. Herefter var han knyttet til Borgerdydskolen, men i 1889 blev ansat som førstelærer ved Kolding Latin- og Realskole (senere Kolding Gymnasium). Her virkede han indtil 1929 - de sidste 28 år som rektor. Han er kendt som forfatter til kritiske artikler om skoleforhold og flere bøger om lokale forhold i Kolding. I 1912 fik han udgivet: "Hans Schneekloth. Mindeblade paa 100 Aarsfagen for hans Fødsel. Velvilig givet til Skolen af en gammel Elev".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.