Hans Niels Skade (1892-1978) var født i Hunderup ved Bramminge.

Artiklen er i 1978 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.