Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Til Minde om Professor, Dr. theol. J. C. SCHURMANN" af Fr. Skouboe, 1892

Jens Christopher Schurmann (1812-1891) kom til verden på Sollerupgård ved Fåborg som søn af en godsbestyrer. Som 18-årig blev han student, og 5 år senere bestod han teologisk eksamen. Han var i 40 år sognepræst og seminarieforstander i Skårup på Sydfyn.

Christian Frederik Skouboe (1848-1894) afløste i 1891 Schurmann som sognepræst og seminarieforstander i Skårup og virkede der indtil sin død 3 år efter. 

I 1892 fik Skouboe udgivet sit mindeskrift om forgængeren. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.