Peter Raun Fristrup (1854-1913) kom til verden i København som søn af en bogbindersvend. Oprindeligt ernærede han sig som selvstændig fotograf, men han var tidligt stærkt teaterinteresseret og fik allerede som 16-årig optaget sit første stykke på Frederiksberg Morskabsteater. Han udviklede sit talent som dramatisk forfatter, bearbejdede udenlandske stykker og dramatiserede bekendte romaner ofte i samarbejde med andre skribenter. Han fik sin andel i mangfoldige danske skuespils sceneheld og fik tilnavnet Danmarks Shakespeare. 

I 1913 fik han udgivet: "Scenens Navne : Skikkelser og Indtryk" som indledes med:

„SCENENS NAVNE“ er alle personlige Erindringer. — Læseren vil nok savne adskillige Navne, som har haft eller har Betydning for dansk Scenekunst, men Udeladelsen af disse skyldes Nødvendigheden af at begrænse Stoffet.

Skulde Bogen imidlertid finde en venlig Modtagelse, er det min Agt senere i et nyt Bind at supplere Rækken af „Scenens Navne“.

   

        Charlottenlund i november 1913.

                                                                     P. Fristrup.                               

De omtalte personer:

F. L. Høedt
Cronborg
Frederik Madsen
Louise Holst
Peter Schram
Betty Borchsenius
Julie og Carl Hansen
Carl Wulff
Julie Møller
Severin Abrahams
Emil Poulsen
Familien Wiehe
Sophus Neumann
Louise Phister
Christian Zangenberg
Dorph Petersen
Kristian og Karl Mantzius
Anna Larssen
Olaf Poulsen
Betty Hennings
Jerndorff
Anna Bloch
Martinius Nielsen
Betty Nansen
Nicolaj Neiiendam
Jonna og Sigrid Neiiendam
Adam og Johannes Poulsen
Johannes Nielsen
Elith og Poul Reumert
August Liebmann
Bodil Ibsen
Oda Nielsen
Hans Beck
Peter Fjelstrup
Holger Reenberg
Ella Ungermann
Frederik Jensen
Familien Helsengreen
Marie og Johannes Ring
Carl Alstrup
Viggo Lindstrøm

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.