Ludvig Peter Schrøder (1836-1908) var født på Christianssæde Skovridergård i Skørringe sogn på Lolland som søn af skovrideren. Han fik en teologisk kandidateksamen og blev i en ung alder forstander for Rødding Højskole. Senere overtog han Askov. Han er kendt for sine mange biografier over kendte kulturpersonligheder.

Taler og mere ved hans jordefærd blev trykt i "Højskolebladet". Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.