Ifølge Wikipedia: Frederik Sneedorff (født 1. september 1760, død 15. juni 1792) var en dansk professor i historie. Sneedorff var søn af den kendte statskundskabsprofessor og oplysningsskribent Jens Schielderup Sneedorff og fulgte tidligt en akademisk løbebane. Faderen, der døde allerede da Sneedorff var fire år gammel, havde et indflydelsesrigt netværk af kontakter og åndsfæller, som sønnen nød godt af i sin akademiske karriere. Han blev hjulpet af Peder Kofod Ancher og muligvis arveprins Frederik, og historikeren Peter Frederik Suhm tog ham endda til sig som sin egen søn. Han knyttede også nære venskaber med andre studerende, deriblandt Oluf Worm, Rasmus Nyerup og Andreas Birch.

Frederik Sixtus Otto Alfred Petersen Nygaard (1845-1897) kom til verden i Holbæk som søn af borgmesteren og kom i dåben til at hedde Frederik Sixtus Otto Alfred Petersen. Efternavnet Nygaard fik han efter en senere stedfader. Han blev teologisk kandidat som 25-årig. Kort derefter ses han som lærer ved Ryslinge Højskole og senere som højskoleforstander i Jylland og sognepræst på Mors. Fra 1882 og til sin død var han præst ved valgmenigheden i Sønder Næraa. Fra 1883 var han tillige præst ved Odense Valgmenighed. Han er kendt som forfatter til et antal artikler og bøger, bl.a. nogle biografiske skildringer af danske kulturpersonligheder.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.