Selskabet for Efterslægten blev stiftet 4.3.1786, og 3.1.1787 åbnede Efterslægtsselskabets Skole i København. Det var en borgerlig realskole for drenge. Formålet for selskab og skole var i filantropisk ånd at danne nyttige borgere. Skolen blev ledet af:

Edvard Storm (1749-1794), der var født i Norge som en af en sognepræst. Som 20-årig kom han til København for at studere teologi, men fik aldrig embedseksamen. Han havde mere lyst til litterær virksomhed og er kendt for sine mange digte. Fra 1787 helligede han sig skolegerningen. 

Frederik Sixtus Otto Alfred Petersen Nygaard (1845-1897) kom til verden i Holbæk som søn af borgmesteren og kom i dåben til at hedde Frederik Sixtus Otto Alfred Petersen. Efternavnet Nygaard fik han efter en senere stedfader. Han blev teologisk kandidat som 25-årig. Kort derefter ses han som lærer ved Ryslinge Højskole og senere som højskoleforstander i Jylland og sognepræst på Mors. Fra 1882 og til sin død var han præst ved valgmenigheden i Sønder Næraa. Fra 1883 var han tillige præst ved Odense Valgmenighed. Han er kendt som forfatter til et antal artikler og bøger, bl.a. nogle biografiske skildringer af danske kulturpersonligheder.

Det Kongelige Bibliotek har scannet jubilæumsskriftet. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.