Morten Thyge Jespersen Söegaard (1851-1911) kom til verden i Træden lidt øst for Brædstrup som søn af en gårdmand og sognefoged og kom i dåben til at hedde Morten Thyge Jespersen. Han gik militærvejen og sluttede karrieren som oberstløjtnant. Han har bidraget lokalhistorisk artikler til historiske årbøger. 

Poul Bjerge (1853-1931) var født i Ølgod Bjerge som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Poul Pedersen. Allerede efter konfirmationen kom han på Vestkær højskole og senere på andre højskoler. Han arbejdede nogle år som engmester og mejerist men stræbte efter at blive højskolelærer. Snart blev han lærer på Askov, hvor han var tilknyttet indtil sin død. Han er kendt for et personalhistorisk forfatterskab og ydede sammen med Thyge K. Söegaard en pionerindsats ved at samle og udgive "Danske Vider og Vedtægter". 

Tredie bind af "Danske Vider og Vedtægter" indledes med Poul Bjerges nekrolog over Thyge J. Söegaard. Jeg har scannet nekrologen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.