Den fulde titel er: "ANDERS PEDERSEN SCHANDERUP, guldsmed i Skanderborg 1744-1765 og JOHAN ALBERTUS SCHIØTZ, guldsmed i Aarhus 1759-1760", af Sven Fritz.

Artiklen er i 1976 optaget i Købstadsmueet »Den gamle By«s årbog.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet et særtryk af artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.