Rasmus Møller Sørensen (1799-1865) kom til verden i Jelling som søn af en gårdejer. Kort tid efter sin konfirmation blev han hjælpelærer i sin hjemby. Efter en seminarieuddannelse fungerede han som skolelærer indtil 1844.  Han var meget engageret i samfundsforhold og stiftede i 1842 "Almuevennen" sammen med J. A. Hansen. Fra 1849-52 var han folketingsmand, og i 1852 udvandrede han til Wisconsin.

Jens Andersen Hansen (1806-1877) var født i Odense som søn af en skomager. Han voksede op i Rudkøbing og nedsatte sig skomagermester i byen, og flyttede senere til Slagelse og Fredericia. Han opgav skomagererhvervet og bosatte sig i København, hvor han virkede som skribent og talerør for bøndernes sag.

I 1848 fik J. A. Hansen udgivet sin meget kritiske biografi om sin tidligere ven. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.