Den fulde titel er: "Stiftamtmand i Ribe MARIUS SABINUS WILHELM Grev SPONNECK under første slesvigske Krig".

Artiklen er i 1915-18 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.