Den fulde titel er: "PETER CHRISTIAN STEENVINKEL. En fynsk præsteskikkelse fra oplysningstiden" af Martin P. Rudum.

Artiklen er trykt i "Aarbøger for Svendborg Amt" 1920. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.