Den fulde titel er: "PETER ULRIK FREDERIK SCHJØTT og Steen Steensen Blicher : Et forsøg på at støtte Blicher i Odense for hundrede år siden" af Povl Skadhauge.

Artiklen er trykt i "Fynske Årbøger" 1940. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.