Gerhard Schøning (1722-1780) kom til verden på Lofoten i Norge som søn af en landhandler. Fra han var 10 år kom han i skole og kost hos præstefamilier, og som 17-årig blev han sendt til Trondhjem Skole. Fra 1742-51 studerede han på Københavns Universitet, hvor han tog teologisk eksamen og magistergrad. Samtidig påbegyndte han sit historiske forfatterskab. I 1775 blev han udnævnt til gehejmearkivar og fortsatte sit forfatterskab. Han er nævnt som "en af de lærdeste historikere, Norden har haft".

Ludvig Daae (1834-1910) var født i Aremark præstegård i det sydlige Norge. Han ses som universitetsbibliotekar og professor i historie ved universitetet i Kristiania. Han fik optaget mange artikler og udgivet en del bøger om personalhistoriske forhold.

I hundredåret efter Gerhard Schønings død blev Ludvig Daaes biografi udgivet af Den norske historiske Forening.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link