Den fulde titel er: "Galeaser og skonnerter fra Sydfyn : En beretning fra sejlskibenes storhedstid".

Artiklen er trykt i "Fynske Årbøger" 1981. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.