Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Professor L. SMITH's Selvbiografi,skrevet 1788 til hans Ven Marskalk Joh. v. Bülow" v. J.Bang,1874-75

Laurits Hansen Smith (1754-1794) kom til verden i København som søn af en toldbetjent. Som 18-årig blev han student fra Metropolitanskolen. Han ses som lærer ved Landkadetakademiet og senere som sognepræst i Vejle og Frederiksberg og sidst som kapellan ved Holmen. Ifølge Wiberg døde han i København, hvor han opholdt sig, for stedse at kunde have dygtige Læger om sig; hans Charakteer ædel, hans Temperament fyrigt og lidenskabeligt, hvorfor han idelig attraaede Forandring; overordentlig afholdt for sine Taler; hans mange Skrifter vidne om sund og grundig Tænkning; han prædikede kuns 2 Gange her formedelst Svaghed; Holmens Menighed reiste ham en Æresstøtte af norsk Marmor. 

Artiklen er i 2 dele optaget i "Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole i 1874 og 1875". Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet indbydelsesskrifterne. Jeg har efterbehandlet disse scanninger og samlet de 2 artikler i en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.