Den fulde titel er: "Søkortdirektør Jens Sørensen »Den danske Hydrografis Fader« 1646-1723 : Et Bidrag til det danske Søkortvæsens Historie".

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.