Bogens hovedperson er Geheimeraad Christian Sehested (1666-1740).

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.