Den fulde titel er: "Antegnelser til HENRIK STEFFENS' "Was ich erlebte" i Anledning af Hundredaarets for Værkets Udgivelse".

Artiklen er i 1946 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.